PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

Szakembereink igénye szerint nyújtanak biztos hátteret elképzelései valóra váltásához, a megfelelő alapossággal és körültekintéssel kialakított projektek kidolgozásához.

Személyes konzultáció keretében áttekintjük szervezete fejlesztési lehetőségeit, megismerjük elképzeléseit, majd a piac, a versenytársak, a lehetőségek teljes körű feltérképezését követően találjuk meg a legnagyobb és legbiztosabb támogatást ígérő pályázati kiírást.

De akkor sem kell elkeserednie, ha úgy érzi, nem tud életképes projektötlettel előállni. Munkatársaink tapasztalati, szakmai háttere erre is kínál megoldást.

Szervezete múltját és jelenét áttekintve kidolgozzuk projektjavaslatainkat, melyből Önnek csak választania kell, melyiket indítja el a megvalósítás útján.

PÁLYÁZATÍRÁS- ÉS FIGYELÉS

Pályázatfigyelő szolgáltatásunk keretében a szervezetére szabott, elképzeléseihez illeszkedő pályázatokról informáljuk, és nem árasztjuk el feleslegesen használhatatlan kiírásokkal. Regisztrációját követően felmérjük fejlesztési elképzeléseit, szervezete főbb jellemzőit és adatbázisunkban rögzítjük adatait. Ezt követően a megjelenő pályázatokkal folyamatosan vetjük össze az Önről összegyűjtött információkat, hogy elsők között értessíthessük a lehetőségekről.

Megtalálta a megfelelő pályázati kiírást? Ígéretesnek tartja javaslatunkat?

Bele is vághatunk a közös munkába!

Önnek nem kell a sokszor több száz oldalas pályázati kiírást áttanulmányoznia. Cégünk szakszerű, lényegre törő, könnyen áttekinthető összefoglalót készít, feltárva a pályázáshoz szükséges alapkritériumokat.

Ezt követően szakmai irányításunkkal megvizsgáljuk alkalmasságát, előpontozás keretében mérlegeljük esélyeit.

Az alaposan előkészített, a kiírás feltételrendszerét, elvárásait szem előtt tartó, pontosan alkalmazó pályázat elindítja projektjét a siker útján.

Pályázatíró szolgáltatásunk magában foglalja:

•     Adatkérő összeállítását

•     Szakmai segítségnyújtást az adatszolgáltatáshoz

•     Igény- és szükségletfelmérést

•     SWOT-elemzést

•     Szakmai koncepciót

•     Megvalósíthatósági tanulmány elkészítését

•     Üzleti terv elkészítését

•     Marketing terv elkészítését

•     A pályázathoz kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok, dokumentumok elkészítését

•     A költségvetési mellékletek elkészítését

•     CBA elemzést

•     Pályázati dokumentáció összeállítását és benyújtását

•     Személyes közreműködést a pályázati dokumentáció aláírásakor

•     Egyeztetést a közreműködő szervezettel

•     A pályázathoz kapcsolódó hiánypótlás elkészítését, koordinálását

 

PROJEKTMENEDZSMENT

Szakmai hátteret nyújtunk a támogatási szerződés megkötéséhez a kapcsolódó dokumentációs háttér összeállításához

Folyamatos tanácsadással segítjük a projektmegvalósítás folyamatát

Ellátjuk az alábbi feladatokat:

•     Közbenső kifizetési kérelmek elkészítése és benyújtása

•     Projekt előrehaladási jelentések elkészítése

•     Záró elszámolás levezénylése

•     Projektzáró jelentés elkészítése

•     Szakmai felkészítés és tanácsadás a helyszíni ellenőrzések során

•     Szükség szerinti változás-bejelentések, szerződésmódosítások kezelése

•     Fenntartási jelentések elkészítése

•     Szaktanácsadás az utóellenőrzések során

•     Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel

•     24 órás ügyfélszolgálat kérdései, problémái gyors megoldásához

 

KÖZBESZERZÉSEK

Regisztrált ügyfeleink részére 24 órás közbeszerzési forródrót szolgáltatásunk ingyenes!

Mit nyújtunk, ha szerződik közbeszerzési szolgáltatásunkra?

•     a megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megfelelő eljárásrend és eljárás típusok meghatározását

•    az ajánlati/részvételi felhívás ajánlatkérő igényei szerinti és a jogszabályoknak megfelelő elkészítése, szerkesztése és ellenőrzése

•     dokumentáció összeállítása

•     felhívást módosító, visszavonó hirdetmények előkészítése, elkészítése

•     az eljárás során az eljárási cselekmények teljes-körű dokumentálása, minden jellegű dokumentáció elkészítése, így különösen kiegészítő tájékoztatás biztosítása

•     bontási eljárás lefolytatása, jegyzőkönyv elkészítése

•     Bíráló Bizottság munkájánál tanácsadás

•     a kiértékelés metodikájának meghatározása, ajánlatok értékelése

•     szükség esetén a hiánypótlási felhívások megfogalmazása, ajánlattevőkhöz történő eljuttatása, azok értékelése;

•     döntés-előkészítési jegyzőkönyv elkészítése

•     lezáró határozat elkészítése, eredményhirdetés

•     összegezés elkészítése

•     szerződés tervezet elkészítésében való közreműködés

•     további hirdetmények elkészítése az eljárás során

•     közreműködés abban, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során az összeférhetetlenségre és a gazdasági verseny tisztaságára vonatkozó rendelkezések érvényesüljenek

•     szakértői tanácsadás:

•     beszerzés műszaki tartalmát kivéve, dokumentáció előkészítésénél, elkészítésénél

(szükség szerint a műszaki tartalom kialakításához együttműködő partnereinkkel szaktanácsadást nyújtunk)

•     a közbeszerzés tárgyának meghatározásában

•     a vonatkozó jogszabályok feltérképezésében

•     a kizáró okok meghatározásában

•     az alkalmassági kritériumok meghatározásában

•     a bírálati szempont, részszempontok meghatározásában

 

PIAC- ÉS KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁS

•      Piaci lehetőségek felmérése, kitörési pontok meghatározása

•      Új termék/szolgáltatás piacra juttatás előtti tesztelése

•      Vevői kör meghatározása

•      Vevői elégedettség mérése

•      Vevői igények felmérése

•      Versenytárselemzés

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Hitelhez jutás segítése

Jogi és pénzügyi tanácsadás

Pályázatokhoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása

Fordítás, tolmácsolás

Konferencia, kereskedelmi bemutatók szervezése