PROJEKTMENEDZSMENT

Szakmai hátteret nyújtunk a támogatási szerződés megkötéséhez a kapcsolódó dokumentációs háttér összeállításához

Folyamatos tanácsadással segítjük a projektmegvalósítás folyamatát

Ellátjuk az alábbi feladatokat:

•     Közbenső kifizetési kérelmek elkészítése és benyújtása

•     Projekt előrehaladási jelentések elkészítése

•     Záró elszámolás levezénylése

•     Projektzáró jelentés elkészítése

•     Szakmai felkészítés és tanácsadás a helyszíni ellenőrzések során

•     Szükség szerinti változás-bejelentések, szerződésmódosítások kezelése

•     Fenntartási jelentések elkészítése

•     Szaktanácsadás az utóellenőrzések során

•     Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel

•     24 órás ügyfélszolgálat kérdései, problémái gyors megoldásához